Attester

Der findes mange forskellige attester, som tager meget forskellig tid. Ved tidsbestilling mhp attest oplys da venligst om, hvilken attest det drejer sig om, så vi kan afsætte den rigtige tid til pågældende attest.

Fra 1. juli 2017 gælder nye regler for fornyelse af kørekort.

Når dit kørekort udløber , skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort. Alle kørekort der fornys efter denne dato er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

Med de nye regler skal du ikke medbringe lægeattest, medmindre du har en lidelse , der har krævet , at du havde en lægeerklæring med , da dit tidligere kørekort skulle fornys.

Disse regler  gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer. Der gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.

Priser

Frihåndsattest: 500 kr

Varighedserklæring: 600 kr

Mulighedserklæring: 600 kr

Attest ved sygdom ved eksamen/undervisning (kun studerende): 400 kr

Motorattest (uanset alder): 500 kr

Helbredsattest for jernbanepersonale: 1500 kr

Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling: 1500 kr

Værgemålsattest/fremtidsfuldmagt: 1100 kr

Forsikringsattester uden overenskomst

FP220 Blodtryks og lipidattest: 850 kr

FP 300 Begyndelsesattest: 1200 kr

FP 350 Statusattest til forsikring: 1500 kr

FP 360 Statusattest til forsikring, nakke og hals: 1500 kr

FP 401 Lægeattest nedsat erhvervsevne: 1500 kr

FP 410 Funktionsattest: 800 kr

FP 420-490: 1500 kr

FP 500, 510: 2000 kr

FP 610-lægens svar: 696/1018/1285 + moms (afhængig af hvor langt tilbage, der ønskes oplysninger)

HIV-attest: 1000 kr

Ved ønske om attest tilsendt per brev pålægges 30 kr for porto.